Покана за международна научна конференция „Хранителна наука, техника и технологии – 2024“

Публикувано от

Уважаеми колеги,

 

Традиционната международна научна конференция „Хранителна наука, техника и технологии – 2024“, организирана от УХТ, ще се проведе на 24 и 25 октомври 2024 г. Конференцията е основен научен форум в България, на който се представят научноизследователски разработки от областта на технологиите, техниката и управлението при производството на храни, напитки и биотехнологии.

За 71-ва поредна година УХТ-Пловдив е организатор на научната конференция „Хранителна наука, техника и технологии – 2024“, на която утвърдени учени, докторанти, студенти и изследователи могат да споделят резултатите от своите изследвания, да проведат дискусии и да открият партньори за бъдещата си изследователска работа.

Представените доклади и постери, след рецензиране, ще бъдат публикувани в списания BIO WEB of Conferences (индексирано в Scopus и Web of Science)  и международното интердисциплинарно списание „Expert“ (НАЦИД ID №4941).

За повече информация посетете сайта на конференцията:

https://scienwork.uft-plovdiv.bg/