Покана за набиране на проектни предложения – Френски институт в България.