Уважаеми дами и господа,​

От името на Националния център за информация и документация бихме желали да Ви поканим  на специализирано обучение за работа в Националното хранилище и портал за достъп до отворени данни с научна информация. Целева група на обученията са учени, които желаят да качат своите публикации в портала и по този начин да популяризират резултатите от своята научна дейност. Обучението ще е практически насочено и ще представи начина на работа със служебната част на Националното хранилище и описанието на съответната научна публикация. Моля да имате предвид, че обученията са предназначени за учени, а не за модератори и администратори на Вашето висше училище в Националното хранилище, които вече са преминали обучение. Приложено Ви изпращам и програма на обучението.

Моля да заявите дата, на която ще участвате в обучението https://forms.gle/fDSB3HbBaUgSFTbDA 

 Участието в обучението е безплатно. Преминалите обучението ще получат електронен сертификат за успешното му преминаване на посочената при регистрация в събитието електронна поща.

Всички разходи за провеждане на обучението са покрити от Национален център за информация и документация (НАЦИД).

Ако имате въпроси или нужда от съдействие, моля да пишете на имейл: training@nacid.bg или да се обадите на тел.:+359 899 496 099.

С уважение,

Вержиния Цанкова

Главен секретар

Национален център за информация и документация (НАЦИД)

бул. “Д-р. Г. М. Димитров” 52 A

1125 София


ПРОГРАМА ЗА
ОБУЧЕНИЕТО