Търсене
Close this search box.

Покана за Съвет на ДЕОФВС на 15.06.2023 г. от 11.00 ч. в каб. 109, първи блок

Публикувано от

Предложение за Дневен ред на Съвета на ДЕОФВС

 

  1. Приемане на протоколи от предишни заседания.
  2. Утвърждаване на нови учебни програми по специализиран чужд език и физическо възпитание и спорт в специалността „Компютърен инженерен дизайн“.
  3. Утвърждаване на редукция на часовете на преподавател от ЦЕО поради продължителен болничен.
  4. Утвърждаване на резултатите от атестирането на преподаватели от ЦЕО и ЦФВС.
  5. Разни.

                                                                                       

                                                                                                                                       доц. Петя Несторова

Прочетете още

Студентски информационен център
тел: +359 32 603 892
e-mail: student_info@uft-plovdiv.bg

Деловодство
тел: +359 32 603 712
e-mail: delovodstvo@uft-plovdiv.bg

Студентски информационен център
тел: +359 32 603 893
e-mail: student_info@uft-plovdiv.bg

Студентски общежития
тел: +359 32 603 891
e-mail: st_comm@uft-plovdiv.bg 

2021 © Университет по хранителни технологии – Пловдив. Всички права запазени.