Търсене
Close this search box.

Покана за Съвет на ДЕОФВС

На 27.04.2022 г., сряда, от 11.00 часа в каб. 109, бл. 1 ще се проведе присъствено заседание на Съвета на Департамента по езиково обучение, физическо възпитание и спорт при следния

Дневен ред:

  1. Обсъждане и приемане на протоколи.
  2. Утвърждаване на преподаватели в Подготвително отделение за втория семестър на учебната 2021/2022 г.
  3. Разни.

                                                                       доц. д-р Петя Несторова

                                                                       директор на ДЕОФВС

 

 

Прочетете още

Студентски информационен център
тел: +359 32 603 892
e-mail: student_info@uft-plovdiv.bg

Деловодство
тел: +359 32 603 712
e-mail: delovodstvo@uft-plovdiv.bg

Студентски информационен център
тел: +359 32 603 893
e-mail: student_info@uft-plovdiv.bg

Студентски общежития
тел: +359 32 603 891
e-mail: st_comm@uft-plovdiv.bg 

2021 © Университет по хранителни технологии – Пловдив. Всички права запазени.