Търсене
Close this search box.

Покана за Съвет на ДЕОФВС

Публикувано от

Покана за Съвет на ДЕОФВС

 

Уважаеми, колеги,

 

На 11.10.2022 г. (вторник) ще се състои съвет на ДЕОФВС, който ще бъде проведен в първи блок, кабинет 109, от 13.30 часа.

 

Дневен ред:

 

  1. Приемане на протокол №14.
  2. Приемане на отчетите на преподавателите за учебната 2021-2022 учебна година.
  3. Утвърждаване на наднормените часове.
  4. Приемане на индивидуалните планове на преподавателите за учебната 2022-2023 учебна година.
  5. Разни.

 

Директор на ДЕОФВС

доц. д-р Петя Несторова

Прочетете още

Студентски информационен център
тел: +359 32 603 892
e-mail: student_info@uft-plovdiv.bg

Деловодство
тел: +359 32 603 712
e-mail: delovodstvo@uft-plovdiv.bg

Студентски информационен център
тел: +359 32 603 893
e-mail: student_info@uft-plovdiv.bg

Студентски общежития
тел: +359 32 603 891
e-mail: st_comm@uft-plovdiv.bg 

2021 © Университет по хранителни технологии – Пловдив. Всички права запазени.