Търсене
Close this search box.

Покана за ФС на Технически факултет на 09.03.2023г. от 13,00ч. в зала „Хоризонт“

Публикувано от

УНИВЕРСИТЕТ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ – ПЛОВДИВ

ТЕХНИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

ПОКАНА

Уважаеми членове на ФС на Технически факултет, поканвате се да участвате в заседание на ФС на 09.03.2023г. от 13,00ч. в аудитория “Хоризонт”, бл. 2, при следния

Дневен ред:

  1. Приемане на протокол №32
  2. Приемане на учебни планове
  3. Докторантски въпроси
  4. Годишен отчет на Декана на Технически факултет
  5. Разни

 

01.03.2023г.                                     ДЕКАН:

гр. Пловдив                                               /доц. д-р инж. Т. Титова/      

Прочетете още

Студентски информационен център
тел: +359 32 603 892
e-mail: student_info@uft-plovdiv.bg

Деловодство
тел: +359 32 603 712
e-mail: delovodstvo@uft-plovdiv.bg

Студентски информационен център
тел: +359 32 603 893
e-mail: student_info@uft-plovdiv.bg

Студентски общежития
тел: +359 32 603 891
e-mail: st_comm@uft-plovdiv.bg 

2021 © Университет по хранителни технологии – Пловдив. Всички права запазени.