Търсене
Close this search box.

Покана за ФС на Технически факултет на 03.07.2023г. от 11.00ч. в зала Хоризонт

Публикувано от

УНИВЕРСИТЕТ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ – ПЛОВДИВ

ТЕХНИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

ПОКАНА 

 

Уважаеми членове на ФС на Технически факултет, поканвате се да участвате в заседание на ФС на 03.07.2023г. от 11,00ч. в аудитория “Хоризонт”, бл. 2, при следния

Дневен ред:

  1. Приемане на протокол №36
  1. Натоварване и хоноруване на преподаватели
  1. Докторантски въпроси
  • Зачисляване на задочен докторант в платена форма на обучение
  • Утвърждаване на научно жури за защита на ОНС „доктор“
  1. Приемане на решение за изплащане на наднормени часове над 1.5
  1. Приемане на учебни програми
  2. Разни

 

 

27.06.2023г.                                                 ДЕКАН:

гр. Пловдив                                               /доц. д-р инж. Т. Титова/      

 

Прочетете още

Студентски информационен център
тел: +359 32 603 892
e-mail: student_info@uft-plovdiv.bg

Деловодство
тел: +359 32 603 712
e-mail: delovodstvo@uft-plovdiv.bg

Студентски информационен център
тел: +359 32 603 893
e-mail: student_info@uft-plovdiv.bg

Студентски общежития
тел: +359 32 603 891
e-mail: st_comm@uft-plovdiv.bg 

2021 © Университет по хранителни технологии – Пловдив. Всички права запазени.