Търсене
Close this search box.

Покана за ФС на Технически факултет на 24.01.2024г. от 13.30ч. в зала Хоризонт

Публикувано от

ПОКАНА

 

     Уважаеми членове на ФС на Технически факултет, поканвате се да участвате в заседание на ФС на 24.01.2024г. от 13,30ч. в аудитория “Хоризонт”, бл. 2, при следния

Дневен ред:

 

 

  1. Приемане на протокол №42
  2. Докторантски въпроси
  3. Утвърджаване структурата на ОС на Технически факултет
  4. Приемане на Годишен доклад за дейността и състоянието на Технически факултет
  5. Разни

 

     Материалите по дневния ред са на разположение на желаещите да се запознаят с тях в Деканския кабинет. Копия от материалите за заседанието са изпратени на електронните адреси на членовете на Факултетния съвет.

 

 

17.01.2024г.                                                   ДЕКАН:

гр. Пловдив                                                       /доц. д-р инж. Т. Титова/      

 

Прочетете още

Студентски информационен център
тел: +359 32 603 892
e-mail: student_info@uft-plovdiv.bg

Деловодство
тел: +359 32 603 712
e-mail: delovodstvo@uft-plovdiv.bg

Студентски информационен център
тел: +359 32 603 893
e-mail: student_info@uft-plovdiv.bg

Студентски общежития
тел: +359 32 603 891
e-mail: st_comm@uft-plovdiv.bg 

2021 © Университет по хранителни технологии – Пловдив. Всички права запазени.