ПОКАНА

 

Уважаеми членове на ФС на Технически факултет, поканвате се да участвате в заседание на ФС на 19.10.2021 от 13,00 ч. в аудитория “Хоризонт”, бл. 2, при следния

Дневен ред :

  1. Приемане на протокол № 17
  1. Приемане на индивидуалните отчети на преподаватели
  2. Приемане на индивидуалните планове на преподаватели
  1. Удължаване на трудов договор
  2. Разни

 

Материалите по дневния ред са на разположение на желаещите да се запознаят с тях в Деканския кабинет.

 

 

13.10.2021 г.                                                                                                                                           ДЕКАН:

гр. Пловдив                                                                                                                               /проф. д-р инж. В.Рашева/