Факултетът по науки за образованието и изкуствата при Софийския университет „Св. Климент Охридски“ кани преподаватели от висшите и средните училища да се включат в изследване, насочено към проследяване на възприемания стрес и  степента на прегаряне в условията на продължаваща пандемична обстановка. Целта е да бъдат обхванати максимален брой респонденти, което ще осигури представителност на резултатите и ще позволи да се очертае актуалната към момента картина. Изготвеният в рамките на изследването доклад ще бъде предоставен на МОН за запознаване с резултатите и използване на изведените тенденции.

Въпросникът е достъпен до 15 март 2022 г. на следния линк: https://survs.com/survey/1vdtstow2t

Резултатите ще са достъпни за всички, желаещи да ги видят, на 1 май 2022 г. на адрес: https://fnoi.uni-sofia.bg/?page_id=185