Търсене
Close this search box.

Политика за развитие на УХТ – Пловдив

Публикувано от

Със заповед № РД09-3030/ 09.10. 2023 г. на Министъра на образованието и науката, на основание чл. 10 ал. 2 т. 10 от ЗВО, е утвърдена политика  за развитие на Университета по хранителни технологии – Пловдив със стратегически цели, задачи, показатели за измерване на изпълнението и целеви стойности:

ЗАПОВЕД  № РД09-3030/ 09.10. 2023 г.

Прочетете още

Студентски информационен център
тел: +359 32 603 892
e-mail: student_info@uft-plovdiv.bg

Деловодство
тел: +359 32 603 712
e-mail: delovodstvo@uft-plovdiv.bg

Студентски информационен център
тел: +359 32 603 893
e-mail: student_info@uft-plovdiv.bg

Студентски общежития
тел: +359 32 603 891
e-mail: st_comm@uft-plovdiv.bg 

2021 © Университет по хранителни технологии – Пловдив. Всички права запазени.