Посолството на Република Корея в България обявява конкурс за обучение на магистри и докторанти