Търсене
Close this search box.

 ПРАКТИКА

ЕРАЗЪМ + ЗА СТУДЕНТИ    

ПРАКТИКА

ПРАКТИКИТЕ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+ ВИ ДАВАТ ВЪЗМОЖНОСТ ЗА:

  • провеждане на стаж от минимум 2 месеца до максимум 12 месеца в университетско звено, лаборатория, фирма и друга организация, чиято дейност съвпада със сферата на обучение на студента;
  • придобиване на умения и квалификации, необходими за бъдещата ви работна позиция;
  • стажът може да бъде признат като част от учебния план на студента и вписан в европейското дипломното  приложение;

ВАЖНО!

Студенти, на които им предстои дипломиране през текущата година, имат възможност да реализират практика в рамките на 1 година след като са завършили обучението си, ако кандидатстват докато имат студентски права.

Преди заминаването, на студентите се осигурява:

  • “Договор за практика” (Training Agreement), който описва програмата за практика по време на мобилността и която е одобрена от студента, изпращащ университет и приемащата организация .
  • Он-лайн езикова оценка (online language test) онлайн езиков курс на Вашия основен език на обучение в чужбина.
  • В края на престоя, приемащият университет предоставя на студента и изпращащия университет Сертификат за успешно проведена практика, потвърждаваща изпълнението и резултатите на съгласуваната програма.

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПРАКТИКА

За осъществяването на практика в рамките на Програма “Еразъм+” може да намерите сами работодател, а също и да изберете от изброените по-долу предложения:

Представяме на вниманието Ви полезни и безплатни линкове и платформи за практики в Европа:

https://erasmusintern.org/ – обяви за практики за придобиване на дигитални умения

https://ec.europa.eu/eures/public/en/opportunities – обяви за практики за придобиване на дигитални умения

https://careers.un.org – United Nations Careers

www.trainingexperience.org

www.praxisnetwork.eu

www.Erasmusu.com

www.jobtrust.gr – практики в Гърция

http://www.paragoneurope.eu/vacancies/internship/ – практики в Малта и Белгия

www.algoos.com – практики в Кипър и Гърция

www.modernpolyglots.ie – практики в Ирландия

www.europe3000.it – практики в Италия

www.spain-internship.com – практики в Испания

www.amfinternational.org/internships-and-experiences

www.canariasmobility.com

www.erasmusnet.org

https://ec.europa.eu/eures/eures-apps/cas/login?returnToProtected=true&lang=bg – европейски портал за професионална мобилност

http://globalplacement.com – сайт на агенция за международни стажове и практики

http://internship-uk.com – сайт на компания, предлагаща стажове в южната част на Англия

http://www.internships-spain.com/university/ – възможност за  работа в хотелиерството в Испания

http://placementslovakia.com – работни оферти за стажове в Словакия

https://www.careersinpoland.com/guidebook/2018 – практики в Полша

 

 

ПРАВИЛА ЗА МОБИЛНОСТ за селекция на студенти от УХТ – Пловдив за участие в студентска мобилност с цел практика

ФОРМУЛЯРИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

  • Заявлениеза участие с цел практика (попълва се електронно и се разпечатва)
  • Уверение от Учебен отдел за успешно завършени два семестъра и среден успех
  • Езиков паспорт – Europass(попълва се електронно и се разпечатва)

 

ВЕЧЕ СТЕ ИЗБРАН?

С цел улесняване на комуникацията между Вас и координаторите по Еразъм+, както и с координаторите от приемащия университет, моля да следите редовно електронната си поща за информация, касаеща Вашата мобилност.

Training Agreement

Letter of Intent

Certificate of Stay

Certificate of Attendance

 

Студентски информационен център
тел: +359 32 603 892
e-mail: student_info@uft-plovdiv.bg

Деловодство
тел: +359 32 603 712
e-mail: delovodstvo@uft-plovdiv.bg

Студентски информационен център
тел: +359 32 603 893
e-mail: student_info@uft-plovdiv.bg

Студентски общежития
тел: +359 32 603 891
e-mail: st_comm@uft-plovdiv.bg 

2021 © Университет по хранителни технологии – Пловдив. Всички права запазени.