Предложение от Технически университет – София за почивка в курорт Семково