Представяне участието на УХТ в ННП „Здравословни храни за силна биоикономика и качество на живот“

 

Повече информация за програмата:
http://www.nnp-food.au-plovdiv.bg/рекламни-материали/