Търсене
Close this search box.

Предстоящи форуми и конференции

XVI НАЦИОНАЛНА МЛАДЕЖКА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ, Национален дом на науката и техниката,  07 – 09 ноември 2019 г. гр.София – поканаписмо

Дванадесета национална младежка научно-практическа конференция с международно участие „Иновации в хранително-вкусовата промишленост – проблеми и перспективи“

Младежка научна конференция Климентови дни 2019, 8 ноември 2019 г.,Биологическия факултет на СУ “Св. Климент Охридски”, бул. “Драган Цанков” №8, София

Балканска конференция „ЗДРАВЕ И ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ“, 27 – 28 юни 2019 г., Дома на учените – Пловдив

XVI НАЦИОНАЛНА МЛАДЕЖКА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ 07 – 09 ноември 2019 г.  Национален дом на науката и техниката, гр. София  Покана 1Покана 2Писмо

9th International Symposium on Recent Advances in Food Analysis (RAFA 2019), November 7-10, 2017, Prague, Czech Republic

The 2nd International Congress on Food Supplements Safety and Compliance (FSSC-2019), Brussels, Belgium, 28-29 October 2019

X International Agriculture Symposium “AGROSYM 2019”,  3-6 October 2019, Jahorina, Bosnia and Herzegovina

International scientific and practical conference «GLOBAL CHALLENGES FOR AGRICULTURE AND FOOD INDUSTRY», 14-15 May, 2019, Kyiv, Ukraine

I-ва Научно-приложната конференция с международно участие MAEP&WASTE 26-27 Март 2020, Пловдив

 
 
 
 
 

The first international conference on Food, Nutrition, Security, and Sustainable Agriculture (FNSSA)

VIIІ МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ УЧЕНЫХ, АСПИРАНТОВ И СТУДЕНТОВ «НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ В РЕШЕНИИ АКТУАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ ПРОИЗВОДСТВА И ПЕРЕРАБОТКИ СЫРЬЯ, СТАНДАРТИЗАЦИИ И БЕЗОПАСНОСТИ ПРОДОВОЛЬСТВИЯ» 17-18 апреля 2019 года Киев, Украйна

15-ти Национален конкурс за млади икономисти на тема: Човешкият капитал и благоденствието на България“

 

International Conference on Agronomy and Food Science and Technology (AgroFood) 20-21 June 2019, Istanbul, Turkey

Microscopy Conference 2019 01–05 September 2019 • Berlin, Germany

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

60th International Meat Industry Conference (MEATCON2019), Serbia on September 22-25, 2019

4 th INTERNATIONAL CONFERENCE ON FOOD and BIOSYSTEMS ENGINEERING, Agia Pelagia-Heraklion

Научно-практическа конференция „Иновации в ХВП – проблеми и перспективи”

Студентски информационен център
тел: +359 32 603 892
e-mail: student_info@uft-plovdiv.bg

Деловодство
тел: +359 32 603 712
e-mail: delovodstvo@uft-plovdiv.bg

Студентски информационен център
тел: +359 32 603 893
e-mail: student_info@uft-plovdiv.bg

Студентски общежития
тел: +359 32 603 891
e-mail: st_comm@uft-plovdiv.bg 

2021 © Университет по хранителни технологии – Пловдив. Всички права запазени.