XVI НАЦИОНАЛНА МЛАДЕЖКА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ, Национален дом на науката и техниката,  07 – 09 ноември 2019 г. гр.София – поканаписмо

Дванадесета национална младежка научно-практическа конференция с международно участие „Иновации в хранително-вкусовата промишленост – проблеми и перспективи“

Младежка научна конференция Климентови дни 2019, 8 ноември 2019 г.,Биологическия факултет на СУ “Св. Климент Охридски”, бул. „Драган Цанков“ №8, София

Балканска конференция „ЗДРАВЕ И ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ“, 27 – 28 юни 2019 г., Дома на учените – Пловдив

XVI НАЦИОНАЛНА МЛАДЕЖКА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ 07 – 09 ноември 2019 г.  Национален дом на науката и техниката, гр. София  Покана 1Покана 2Писмо

9th International Symposium on Recent Advances in Food Analysis (RAFA 2019), November 7-10, 2017, Prague, Czech Republic

The 2nd International Congress on Food Supplements Safety and Compliance (FSSC-2019), Brussels, Belgium, 28-29 October 2019

X International Agriculture Symposium „AGROSYM 2019“,  3-6 October 2019, Jahorina, Bosnia and Herzegovina

International scientific and practical conference «GLOBAL CHALLENGES FOR AGRICULTURE AND FOOD INDUSTRY», 14-15 May, 2019, Kyiv, Ukraine

I-ва Научно-приложната конференция с международно участие MAEP&WASTE 26-27 Март 2020, Пловдив

The first international conference on Food, Nutrition, Security, and Sustainable Agriculture (FNSSA)

VIIІ МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ УЧЕНЫХ, АСПИРАНТОВ И СТУДЕНТОВ «НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ В РЕШЕНИИ АКТУАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ ПРОИЗВОДСТВА И ПЕРЕРАБОТКИ СЫРЬЯ, СТАНДАРТИЗАЦИИ И БЕЗОПАСНОСТИ ПРОДОВОЛЬСТВИЯ» 17-18 апреля 2019 года Киев, Украйна

15-ти Национален конкурс за млади икономисти на тема: Човешкият капитал и благоденствието на България“

20-th International Conference on Computer Systems and Technologies CompSysTech’19 21-22 June 2019, University of Ruse, Bulgaria 

International Conference on Agronomy and Food Science and Technology (AgroFood) 20-21 June 2019, Istanbul, Turkey

Microscopy Conference 2019 01–05 September 2019 • Berlin, Germany

The Belt and Road International Skills Competition(BRISC) will be held from May 25th to May 31st, 2019 in Chongqing China
XI  INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE students АND postgraduate «ENGINEERING AND TECHNOLOGY OF FOOD PRODUCTION», April 18-19, 2019, Mogilev, Belarus
1st Online International Conference on Trends in Engineering (ICTE) is the International Online Conference in India, 9-10 august 2019
New Technologies to Streamline Chemical Imaging and Quantification of API Forms in Drug Development
55-ти конгрес на Европейското дружество по токсикология (EUROTOX 2019),  Хелзинки, Финландия,  11 септември 2019 г.
NUTRICON Congress in Ohrid, Macedonia, 12th to 14th of June 2019
23rd Edition of International Conference on Advances in Food & Nutrition Research, February 25-26 2019, Philadelphia, USA
23rdInternational Conference on Food Technology and Processing, October 07-08 2019, Dublin, Ireland
8 INTERNATIONAL CONFERENCE ON THERMAL EQUIPMENT, RENEWABLE ENERGY AND RURAL DEVELOPMENT, TE-RE-RD 2019, 06 – 08 JUNE, VALAHIA UNIVERSITY OF TARGOVISTE

60th International Meat Industry Conference (MEATCON2019), Serbia on September 22-25, 2019

4 th INTERNATIONAL CONFERENCE ON FOOD and BIOSYSTEMS ENGINEERING, Agia Pelagia-Heraklion

Научно-практическа конференция „Иновации в ХВП – проблеми и перспективи”