Търсене
Close this search box.

Приключи класирането за стипендии за зимен семестър на учебната 2022 / 2023 г.

Публикувано от

Уважаеми студенти,

Класирането на студентите за получаване на стипендии за зимен семестър приключи. 534 студента са участвали в класирането. Стипендии за среден успех ще получават всички студенти от трите факултета с успех от 5.00 до 6.00, а с успех под 5.00 само тези, които са прикачали всички изисквани документи.

Стипендии по приоритетни направления ще получават:

  • Студенти от Технологичен факултет – с успех от 5.08 до 6.00
  • Студенти от Технически факултет – с успех от 5.09 до 6.00
  • Студенти от Стопански факултет – с успех от 5.10 до 6.00

Срокът за въвеждане на банкова сметка е 18.11.2022 г.

След изготвяне на точната ведомост, стипендиите ще бъдат изплатени.

Ако имате въпроси, моля пишете на: dean_students@uft-plovdiv.bg

Доц. д-р Кремена Никовска

Прочетете още

Студентски информационен център
тел: +359 32 603 892
e-mail: student_info@uft-plovdiv.bg

Деловодство
тел: +359 32 603 712
e-mail: delovodstvo@uft-plovdiv.bg

Студентски информационен център
тел: +359 32 603 893
e-mail: student_info@uft-plovdiv.bg

Студентски общежития
тел: +359 32 603 891
e-mail: st_comm@uft-plovdiv.bg 

2021 © Университет по хранителни технологии – Пловдив. Всички права запазени.