Проекти за нови правилници

Уважаеми колеги,

Работна група, назначена със Заповед № 58/27.01.2021 г. на Ректора на УХТ,
разработи и предлага на Вашето внимание проект на Правилник за определяне на
допълнителни възнаграждения за научноизследователска дейност в УХТ-Пловдив.
Очакваме вашите писмени предложения за корекции и допълнения на Правилника и
приложенията към него до 16,00 часа на 19.02.2021 г (петък). Писмените
предложения следва да бъдат адресирани до Председателя на работната група доц.
д.н. Галин Иванов – зам.-ректор по научна и международна дейност. Същите трябва
да имат входящ номер, поставен в сектор „Деловодство“.

09.02.2021 г. С уважение,
доц. д.н. Галин Иванов – зам.-ректор по научна и международна дейност

 

Проект на правилник за определяне на допълнителни възнаграждения за научноизследователска дейност в УХТ-Пловдив

Нормативи за планиране и отчитане на учебната и учебно-методическата дейност на преподавателите в УХТ.

Translate »