Проект на правилник за определяне на допълнителни възнаграждения за научноизследователска дейност в УХТ-Пловдив.