Търсене
Close this search box.

ПРОМОЦИЯТА НА ВИПУСК `2023

Публикувано от

НА ВНИМАНИЕТО НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ОТ ВИПУСК 2023 !!!

НА 25 НОЕМВРИ  2023 ГОДИНА:

 1. Подписването в дипломна книга на абсолвентите от Випуск 2023 ще се осъществи:
 • на 23.11.2023 г. и 24.11.2023 г. в стая 127, блок 1 /Учебен отдел/ в работно време.
 • на 25.11.2023 г. в стая 124а , блок 1 / Учебен отдел/ от 8.30 до 11.00 часа.
 1. Подписването в почетна книга  на отличниците от Випуск 2023 ще се осъществи в стая 124б, блок 1 – Учебен отдел от 8.30 до 10.00 часа.
 2. Абсолвентите на випуск 2023 ще получат тоги в специализиращите катедри както следва:
КАТЕДРИ, ЦЕНТРОВЕ
ЗАЛА – ТОГИ

КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ

К.з.100, бл. 2 от 9,00 ч.

АВТОМАТИКА, ИНФОРМАЦИОННА И УПРАВЛЯВАЩА ТЕХНИКА

Лаб. 55, бл. 1 от 9,00 ч.

ПРОМИШЛЕНА ТОПЛОТЕХНИКА

Лаб. 401, бл. 2 от 8.30 ч.

МАШИНИ И АПАРАТИ В ХВП

Каб. 118, бл. 4 от 8,30 ч.

ИКОНОМИКА, ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО И УПРАВЛЕНИЕ

Каб.312, бл. 2 от 8,30 ч.

КЕТЪРИНГ И ХРАНЕНЕ

С.з. 207/бл.3 от 8,30 ч.

ТЕХНОЛОГИЯ НА ВИНОТО И ПИВОТО

Лаб. 211, бл. 1 от 9,00 ч.

ТЕХНОЛОГИЯ НА МЛЯКОТО И МЛЕЧНИТЕ ПРОДУКТИ

Лаб. 101, бл. 3 от 9,00 ч.

КОНСЕРВИРАНЕ И ХЛАДИЛНА ТЕХНОЛОГИЯ

Лаб. 123, бл. 3 от 8,30 ч.

ТУРИЗЪМ И КУЛИНАРЕН МЕНИДЖМЪНТ

С. з. 203, бл. 3 от 8,30 ч.

ТЕХНОЛОГИЯ НА МЕСОТО И РИБАТА

Лаб.311, бл. 3 от  9,00 ч.

БИОТЕХНОЛОГИЯ

Лаб. 313, бл. 4 от 8.30 ч.

ТЕХНОЛОГИЯ НА ТЮТЮНА, ЗАХАРТА, РАСТИТЕЛНИТЕ И ЕТЕРИЧНИ МАСЛА

Лаб. 319, бл. 1 от 8,30

ТЕХНОЛОГИЯ НА ЗЪРНЕНИТЕ, ФУРАЖНИТЕ, ХЛЕБНИТЕ И СЛАДКАРСКИТЕ ПРОДУКТИ

каб. 320, бл. 1 от 9,00 ч.

АНАЛИТИЧНА ХИМИЯ И ФИЗИКОХИМИЯ

Лаб.  128, бл. 1 от 8,30 ч.

МИКРОБИОЛОГИЯ

Лаб. 250, бл. 1 от 9,00 ч.

КАЧЕСТВО И БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ

Лаб. 123, бл. 3 от 8,30

 1. Тържествената церемония по дипломирането на „Випуск 2023“ ще се проведе от 10.00 ч. в аула проф. „Милен Бешков“, блок 1.
 2. Обща снимка на „Випуск 2023“ ще се направи след тържествената част пред официалния вход на УХТ /река Марица/.
 3. Раздаването на дипломите по факултети ще продължи от 11.30 часа, както следва:
  • Технологичен факултет – аула проф. „Милен Бешков, блок 1
  • Технически факултет – аула 302, блок 2
  • Стопански факултет – аула 202, блок 2

ВНИМАНИЕ !!!

 1. ДИПЛОМА СЕ ПОЛУЧАВА САМО СЛЕД ПОДПИС В ДИПЛОМНА КНИГА.
 2. ВСИЧКИ ДИПЛОМИРАНИ ТРЯБВА ДА НОСЯТ ОБХОДНИ ЛИСТОВЕ ПОДПЕЧАТАНИ ОТ БИБЛИОТЕКАТА И ОБЩЕЖИТИЯТА.

 

 

Прочетете още

Студентски информационен център
тел: +359 32 603 892
e-mail: student_info@uft-plovdiv.bg

Деловодство
тел: +359 32 603 712
e-mail: delovodstvo@uft-plovdiv.bg

Студентски информационен център
тел: +359 32 603 893
e-mail: student_info@uft-plovdiv.bg

Студентски общежития
тел: +359 32 603 891
e-mail: st_comm@uft-plovdiv.bg 

2021 © Университет по хранителни технологии – Пловдив. Всички права запазени.