Процедури по ЗОП

ОП Ид.NoОткриване на процедуратаПредмет на поръчкатаНомер на преписка в АОПВид процедура/ основание за провеждане
2020
11-202012.06.2020г.Фасилити менджмънт услуги за нуждите на университетът по хранителни технологии 00884-2020-0008ЗОП чл.20, ал.1
10-202012.06.2020г.Строително-ремонтни работи по сградния фонд на Университет по хранителни технологии00884-2020-0007ЗОП чл.20, ал.2

ЗОП чл.18, ал.1.12

9-202012.06.2020г.Доставка на компютърна техника и оборудване за нуждите на Университета по хранителни технологии00884-2020-0006ЗОП чл.20, ал.2

ЗОП чл.18, ал.1.12

8-202005.06.2020г.Доставка на лабораторно, прецизно и оптично оборудване за нуждите на Университет по хранителни технологии00884-2020-0005ЗОП чл.20, ал.2

ЗОП чл.18, ал.1.12

7-202018.03.2020г.Доставка на топлинна енергия посреством топлоносител – гореща вода за сградите на УХТ гр. Пловдив 00884-2020-0004ЗОП чл.79, ал.1
6-202018.03.2020г.Достъп и пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа за нуждите на Университет по хранителни технологии в гр. Пловдив 00884-2020-0003ЗОП чл.79, ал.1
5-202016.03.2020г.Доставка на природен газ за нуждите на УХТ в гр. Пловдив 00884-2020-0002ЗОП чл.79, ал.1
2-202018.02.2020г.Доставка на нетна електрическа енергия по свободно договорени цени и координатор на стандартна балансираща група през 2020 – 2021 г. за нуждите на Университет по хранителни технологии00884-2020-0001ЗОП чл.20, ал.2

ЗОП чл.18, ал.1.12

2019
1-201921.02.2019г.Доставка на електрическа енергия по свободно договорени цени и координатор на стандартна балансираща група през 2019 – 2020г.00884-2019-0001ЗОП чл.20, ал.2

ЗОП чл.18, ал.1.12

2018
4-20181.10.2018г.Доставка на природен газ за нуждите на УХТ в гр. Пловдив00884-2018-0004ЗОП чл.79, ал.1
3-20184.04.2018г.Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадни води за нуждите на УХТ, на язовир „Батак00884-2018-0002ЗОП чл.79, ал.1
2-20184.04.2018г.Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадни води за нуждите на УХТ00884-2018-0001ЗОП чл.79, ал.1
1-20184.04.2018г.Доставка на топлинна енергия посреством топлоносител – гореща вода за сградите на УХТ00884-2018-0003ЗОП чл.79, ал.1
2017
1-201725.04.2017г.Доставка на нетна електрическа енергия по свободно договорени цени и избор на координатор на стандартна балансираща група00884-2017-0001ЗОП чл.73, ал.1
2016
3-201612.12.2016г.Изпълнение на строителни и монтажни работи за обект: „Обновяване и модернизация на две сгради на УХТ00884-2016-0003ЗОП чл.73, ал.1
Translate »