Търсене
Close this search box.

Проф. Алберт Кръстанов от УХТ за трета година е сред 2% най-влиятелни учени в света

Публикувано от

Ръководителят на катедра „Биотехнологии“ твърди, че постиженията са резултат на екипна работа

Технологии за получаване на ново поколение биоматериали, базирани на ядливи базидиомицетни гъби, са във фокуса на вниманието на чл.-кор. проф. д.т.н. Алберт Кръстанов, ръководител на катедра „Биотехнологии“ в УХТ. Mицелно базираните биокомпозити представляват изключителен интерес, както от гледна точка на екология и въвеждане на „зелени“ иновативни индустриални технологии, така и са в пълно съответствие с принципите на кръговата икономика и нейното устойчиво развитие.

Мицелно базираните биокомпозити са напълно естествени, биоразградими и могат да бъдат подложени на компостиране след завършване на цикъла им на употреба. Физико-химичните, механични и термодинамични характеристики на мицелно базираните биокомпозити са конкурентни на синтетичните полимери и им позволяват с успех да се използват в строителството, архитектурата и дизайна, текстилната, опаковъчна и други промишлености.

Заради това и редица други свои проучвания професорът отново бе включен в първите 2% на класацията на Станфордския университет (САЩ) за влиянието му като учен върху развитието на световната наука през изминалата 2021 г. Той попада в престижната класация за трети път и е сред малкото български учени, чиито проучвания се публикуват в реномирани издания и се цитират от колегите им по цял свят, в случая повече от 5000 пъти.

Проф. Кръстанов изтъкна, че високите постижения са резултат на екипната работа в катедрата, както и на партньорството с колеги от други университети у нас и в чужбина, например университета в Падуа, Италия. А публикациите в тази област са с висока цитируемост.

Той посочи още, че към биоматериалите, върху които работи със своя екип, вече проявяват интерес много фирми, с които катедрата поддържа отношения. С помощта на представители на бизнеса тук и зад граница в момента в четвърти блок в УХТ се оборудва нова модерна лаборатория, където се работи и върху новоизолирани (и идентифицирани) представители на медицински гъби, които имат впечатляващ потенциал в получаването на продукти (функционални хранителни полизахариди) с висока хранителна стойност и за приложение в медицината!

Друг проект, по който се работи съвместно с университет в Украйна, е създаване на цялостна  концепция за получаване и приложение на т. н. „персонализирани пробиотици“. Продуктите ще бъдат предназначени за хора с конкретни здравословни проблеми и се базират на спецификите на персоналния микробиом на организма. Това е най-новата тенденция в приложението на пробиотиците като хранителна добавка с клинично доказани здравословни ефекти.

Друга област на проучвания в катедра „Биотехнологии“ е биологичната активност на различни природни съединения, продукти и компоненти на храни. Работим по 5 проекта, като дейността ни е свързана с определяне благотворното влияние върху имунната и храносмилателната система на човека, както и хранителна стойност, биодостъпност и бионаличност на хранителни вещества, заяви проф. Кръстанов.

 

Прочетете още

Студентски информационен център
тел: +359 32 603 892
e-mail: student_info@uft-plovdiv.bg

Деловодство
тел: +359 32 603 712
e-mail: delovodstvo@uft-plovdiv.bg

Студентски информационен център
тел: +359 32 603 893
e-mail: student_info@uft-plovdiv.bg

Студентски общежития
тел: +359 32 603 891
e-mail: st_comm@uft-plovdiv.bg 

2021 © Университет по хранителни технологии – Пловдив. Всички права запазени.