Търсене
Close this search box.

Проф. Асен Конарев стана „Доктор хонорис кауза“ на УХТ

Публикувано от

На проф. д. ик. н. Асен Конарев да бъде присъдено званието „Доктор хонорис кауза“ на Университета по хранителни технологии, реши Академичният съвет.  

Предложението направи деканът на Стопански факултет проф. д-р инж. Валентина Алексиева по инициатива на катедра „Икономика, предприемачество и управление“. Проф. Конарев е отдаден изцяло на просперитета и издигане авторитета на Университета по хранителни технологии – Пловдив, мотивира предложението тя. Той е изключителен ерудит и авторитет, уважаван професор не само  в Университета по хранителни технологии, но и в академичните среди в България. Има над 250 научни публикации.  Проф. Конарев е главен редактор на списание „Финанси“. Любим преподавател е на поколения студенти, които вдъхновявани от неговата харизма и пример поемат с увереност по пътя на предприемачеството. Част от тях вече заемат водещи позиции във висшия мениджмънт.

Проф. Конарев повече от 30 години е изпълнителен директор и председател на управителния съвет на „Корпорация за технологии и иновации“ АД. През годините участва в неправителствения сектор у нас като член на националните ръководства и съучредител на Сдружение „Регионални научно-техническите съюзи“ в Дома на науката и техниката в Пловдив, Фондация „Международен институт за изследване на кооперациите – Пловдив“ и др. Почетен член е на Федерацията на научно-технически съюзи в България.

През 2002 г. проф. Конарев е награден със златен медал „Проф. Асен Златаров“, през 2005 г. – със златна значка на Федерацията на научно-техническите съюзи.

През 2007 г. проф. Конарев е удостоен с почетния знак на град Пловдив за „Съществен принос в развитието на града, заслуги към неговите граждани и забележителни успехи в развитието на българската наука“.

Много съм доволен, когато академичната общност е отворена към хора със заслуги към УХТ, заяви пред Академичния съвет ректорът проф. Моллов. Според него присъждането на почетното звание на проф. Конарев е напълно заслужено и може би малко позакъсняло.

„Добрият преподавател трябва да е отворен за света и най-вече към бизнеса – това е урокът, който съм научил от него още като студент, каза  председателят на Общото събрание доц. Кирил Михалев. – Всички, които сме имали честта да бъдем негови студенти, знаем, че неговият принос за УХТ е безспорен.“

Прочетете още

Студентски информационен център
тел: +359 32 603 892
e-mail: student_info@uft-plovdiv.bg

Деловодство
тел: +359 32 603 712
e-mail: delovodstvo@uft-plovdiv.bg

Студентски информационен център
тел: +359 32 603 893
e-mail: student_info@uft-plovdiv.bg

Студентски общежития
тел: +359 32 603 891
e-mail: st_comm@uft-plovdiv.bg 

2021 © Университет по хранителни технологии – Пловдив. Всички права запазени.