Търсене
Close this search box.

Проф. Галин Иванов е новият ректор на УХТ

Публикувано от

Проф. Галин Иванов е новият ректор на Университета по хранителни технологии – Пловдив. За него своята подкрепа дадоха 130 от членовете на Общото събрание, което се проведе днес, а за опонента му – академик Атанас Павлов – 36. Общо гласуваха 171 души, действителните бюлетини бяха 169.

Благодаря за подкрепата и доверието, голямото доверие означава големи очаквания и отговорности, заяви проф. Иванов. След това изрази своята признателност към акад. Павлов за толерантната кампания и го увери, че за в бъдеще ще се разчита на неговата експертиза, а неговите идеи ще бъдат ползвани. Той заяви, че в работата си като ректор ще се вслушва в критиките, ще търси консенсуса, ще залага на диалога и екипния стил. Всички предизвикателства могат да бъдат преодолени, когато работим заедно, затова избрах тази дума за мото на мандатната си програма, добави той.

Първият поздрав към новоизбраният ректор отправи настоящият – проф. Пламен Моллов. „Едва ли мога да бъда по-щастлив днес, че спечели човек от моя екип. Той заслужава напълно честта да получи нашето доверие и аз съм абсолютно сигурен, че следващото поколение млади преподаватели и учени, подготвени професионалисти, ще формират заедно отличен екип“, заяви той. Пожела им успех и вдъхновение не за един, а за два мандата напред.

Акад. Павлов честити на новия ректор и пожела да бъде на висотата на очакванията на колегите.

В своята мандатна програма проф. Иванов акцентира на повишаване качеството на обучението на студентите и адаптиране на действащите учебни програма към потребностите на пазара на труда. Създаване на необходимите условия за издигане престижа и самочувствието на членовете на академичния състав. Осигуряване на условия, стимулиращи участие на младите учени в научни форуми. Той предвижда да разшири обхвата на външното финансиране чрез механизма на публично-частните партньорства, както и развитие на връзките с бизнеса. Проф. Иванов изтъкна ролята на Центъра по компетентност „Агрохранителни системи и биоикономика“, който предстои да бъде изграден за повишаване качеството на научните изследвания в университета. Също така подчерта значението на стартирането на Институт за системни иновации в храните и виното към УХТ.

Като досегашен зам.-ректор по научна и международна дейност, посочи необходимостта от разширяване на сътрудничеството с престижни международни организации и да се развива мобилността на академичния състав. УХТ трябва да се отваря навън и така да се утвърждава брандът на университета и да го превърне в модерен и европейски.

УХТ е уникален, защото храната е свързана с националната сигурност и с благоденствието на обществото, заяви той.

Новоизбраният ректор подчерта, че за него приемствеността е ключът към устойчивостта. В това се е убедил от работата си в различни ресори с трима досегашни ректори. В края на своето представяне обеща спокойна и сигурна атмосфера, които са трамплинът за развитието на университета.

Преди гласуването двамата претенденти представиха мандатните си програми а след това повече от час отговаряха на въпроси.

Работата на общото събрание продължи с избора на членове на Академичния съвет.

Проф. Галин Иванов е на 49 г. Той е зам.-ректор по научна и международна дейност в екипа на проф. Моллов и ръководител на катедра „Технология на млякото и млечните продукти“.

През 2003 г. придобива образователната  и научна степен „доктор”, а през 2016 г. ‒ научната степен „доктор на науките”.

През 2004 г. става асистент, а през 2005 г. главен асистент към катедра „Технология на млякото и млечните продукти“. Oт 2010 г. e доцент последователно в катедри „Консервиране и   хладилна  технология” и „Технология на млякото и млечните продукти“, а от 2021 г. е професор.

Декан е на Технологичен факултет при УХТ за мандат 2016-2019 г. Член е на Академичния съвет (от   2012 г.) и на Факултетния съвет на Технологичен факултет (от 2008 г.).

Проф. Иванов е специализирал в Университет АЕРЕС (Алмере, Нидерландия), в Университет на Бон   (Германия),Университет 18 март в Чанаккале, Турция и в Технологичен университет на Западна Померания, Полша. В периода 2016-2019 г. е извеждал лекции в Университета на Западна Македония (Флорина,  Гърция). Съдейства за развитието на двустранните отношения и сключването на договори за   сътрудничество между УХТ и университети от Холандия, Гърция, Турция и Казахстан.

Проф. Иванов има над 100 научни публикации, участник е в над 10 научни проекти. Бил е научен ръководител на 7 докторанти, един от които чуждестранен и над 50 дипломанти.

 

Интервю на проф. Галин Иванов пред БНР

Прочетете още

Студентски информационен център
тел: +359 32 603 892
e-mail: student_info@uft-plovdiv.bg

Деловодство
тел: +359 32 603 712
e-mail: delovodstvo@uft-plovdiv.bg

Студентски информационен център
тел: +359 32 603 893
e-mail: student_info@uft-plovdiv.bg

Студентски общежития
тел: +359 32 603 891
e-mail: st_comm@uft-plovdiv.bg 

2021 © Университет по хранителни технологии – Пловдив. Всички права запазени.