Търсене
Close this search box.

Проф. Георги Костов: Новата магистратура в УХТ е шанс за професионална реализация в цял свят

Публикувано от

Проф. д.н. Георги Костов е определен за координатор на новата магистърска програма Technology of wine and wine-based beverages (“Технология на виното и напитките на основа вино”) в Университета по хранителни технологии (УХТ). Той е преподавател в катедра “Технология на виното и пивото”, функционален декан по образователни програми и мобилност в ръководството на УХТ и институционален координатор на програма “Еразъм+” в университета.

Имаме мотивацията да подготвим за винарската индустрия следващо поколение топмениджъри с глобално мислене, знание и квалификация

 

– Проф. Костов, УХТ вече получи официално одобрение на новата магистърска програма “Технология на виното и напитките на основа вино” (Technology of wine and wine-based beverages). Кога стартира обучението?

– Новата магистратура в УХТ е третата в света след тези на Националния висш институт по аграрни науки в Монпелие (Франция) и Калифорнийския университет в Дейвис (САЩ), разработена под егидата на Международната организация по лозата и виното (OIV). По този начин програмата получи своеобразна международна акредитация. Дотук се стигна благодарение на Европейската лига за икономическо сътрудничество (ELEC – Брюксел) и на нейния президент Бранимир Ботев. През февруари 2020 г. президентът на Международната организация по лозата и виното (OIV) Пау Рока подписа с българското правителство меморандум за сътрудничество в лозаро-винарския сектор.

Приемът на документи започва в средата на септември тази година, а самото обучение стартира от средата на февруари 2023 г. Магистратурата осигурява широкопрофилна подготовка в областта на енологията, лозарството, анализа на напитките и контрола на тяхното производство и безопасност. Нашата идея е обучението да следва всеки етап от производството на гроздето и виното, т.е. ще започнем с развитието на суровината в пролетните и летните месеци, а през есента ще се изучават дисциплините, свързани с производството на вино. По този начин ще имаме възможност голяма част от практическите упражнения да се реализират на място – на лозето или във винарската изба.

Обучението ще бъде на модули и хибридно – лекциите дистанционно в електронна среда, а упражненията – присъствено. Ще се провежда от преподаватели от УХТ, Аграрния университет, Института по лозарство и винарство в Плевен, специалисти от Изпълнителната агенция по лозата и виното, Националната лозаро-винарска камара. Планираме да поканим и изявени експерти от Европа: проф. Виторино Новело от Университета на Торино, проф. Овидиу Тица от университета “Лучиан Блага” в Сибиу, проф. Фабиан Вебер от Университета на Бон, колеги от Университета в Гайзенхайм и други. По този начин се надяваме да предадем световния опит. Планираме също да поканим и колеги от Медицинския университет в Пловдив, които да запознаят студентите с основите на енотерапията.

– Има ли специални изисквания към кандидатите?

– Кандидатите следва да притежават ОКС “Бакалавър” и да владеят английски език, тъй като обучението ще бъде изцяло на него. Кандидатите от чужбина трябва да докажат бакалавърската степен, като тази административна процедура ще се извършва от УХТ. Предимство би била квалификация в областта на лозарството и винарството.

– Какви са срокът на обучение и таксата?

– Обучението ще става в 4 семестъра (две години), като 3 от тях ще бъдат по различните дисциплини. През последния студентите ще разработват дипломна теза и ще се реализира самото дипломиране.

Таксата за обучение е 2500 евро на семестър или 10 000 евро за двете години. Ако студентите са изучавали дадени дисциплини в предходната си степен, те ще бъдат признавани и таксата ще се намали с до 2500 евро.

– Какви са възможностите за реализация за завършилите?

– Каквато е на колегите им, завършили във Франция и САЩ, ще могат да се реализират в цял свят в различни сфери от производството на вино и свързаните с него напитки, да участват в екипи по създаване, сертифициране и реализация на нови асортименти вино и дестилатни напитки, по създаване на лозови масиви и други.

С колегите ми от академичното ръководство на УХТ имаме мотивацията да подготвим и да дадем на винарската индустрия следващо поколение топмениджъри с глобално мислене, знание и квалификация.

Прочетете още

Студентски информационен център
тел: +359 32 603 892
e-mail: student_info@uft-plovdiv.bg

Деловодство
тел: +359 32 603 712
e-mail: delovodstvo@uft-plovdiv.bg

Студентски информационен център
тел: +359 32 603 893
e-mail: student_info@uft-plovdiv.bg

Студентски общежития
тел: +359 32 603 891
e-mail: st_comm@uft-plovdiv.bg 

2021 © Университет по хранителни технологии – Пловдив. Всички права запазени.