Представители на бизнеса, членове на Сдружение „Бизнес университетска асоциация в хранителната индустрия и туризма“ (БУАХИТ), да започнат да изнасят публични лекции пред студентите и по този начин да подпомогнат учебния процес в Университета по хранителни технологии. Това предложи ректорът проф. д-р Пламен Моллов по време на годишното общо събрание на сдружението, което се проведе в зала „Хоризонт“ във висшето училище. Той изтъкна, че опитът от практиката е безценен не само за студентите, но и за преподавателите. Лекциите биха могли да се провеждат на всеки 2-3 седмици и ще бъдат приети много добре от цялата академична общност, отбеляза той.

Смятам, че това е полезно поле за действие, което е подходящо да влезе в акцентите за следващата година и да се превърна в основен приоритет за БУАХИТ, предложи проф. Моллов. Той посочи, че УХТ успешно партнира с представители на малкия бизнес, които активно участват в Дните на отворени врати за кандидат-студенти. Големите фирми от хранителната индустрия, членове на асоциацията, е време да се включат и да участват с постери и видеоматериали, за да дадат представа за отличните възможности за реализация в бранша.

Наистина, ако хора от бизнеса споделят опита си, това ще е много мотивиращо за студентите, подкрепи предложението на проф. Моллов Кирил Вътев, собственик на месопреработвателна компания „Тандем-В“, който беше председател на годишното събрание. Той изтъкна още, че БУАХИТ трябва да работи по-експедитивно по актуализиране на учебните планове и програми по специалности, изучавани в УХТ, за да отговори на динамично променящите се нужди на бизнеса. Председателят на УС на БУАХИТ проф. д-р Кольо Динков увери, че се работи в тази насока, но заради усложнената пандемична обстановка и ограничените възможности за контакти актуализирането все още не е завършено.

Ректорът проф. Моллов предложи още да се сформира съвместен оперативен екип между членове на асоциацията и учени от УХТ, които да работят заедно за по-ефективно участие в проекти по новия програмен период на Евросъюза. Тясното взаимодействие с бизнеса дава огромен потенциал за успешна  реализация.