Търсене
Close this search box.

Проф. д.т.н. Албена Стоянова е новият председател на НТС по хранителна промишленост – Пловдив

Публикувано от

Изборът на нов председател на Научно-технически съюз по хранителна промишленост – Пловдив, след кончината на проф. д-р Георги Сомов се проведе на 07.06.2023г. в Университета по хранителни технологии. Председателят на Сдружението на научно-техническите съюзи с дом на науката и техниката – Пловдив, доц. Светозар Нейков предложи дългогодишния преподавател и учен от УХТ – проф. д.т.н. Албена Стоянова.

Всеки от участниците в Управителния съвет на Научно-техническия съюз по хранителна промишленост – Пловдив единодушно заяви своята подкрепа, изтъкна високите постижения в научно-изследователската, преподавателската и ръководна дейност на проф. д.т.н. Албена Стоянова и без всякакво съмнение гласува положително.

В своята над 30 годишна кариера в УХТ, проф. д.т.н. Албена Стоянова преминава през всички етапи на професионално, експертно, научно-изследователско и ръководно ниво във висшето училище. Тя е с доказана експертиза в областта на етерично-маслените култури, етеричните масла, парфюмерията и козметиката. В научно-изследователски аспект има над 180 публикации и над  2800 цитирания. Ръководи десетки национални и международни проекти в своята област. Проф. Албена Стоянова е  автор на множество учебници и научен ръководител на повече от 20 докторанти, намерили своето научно-изследователско и преподавателско поприще в различни университети на България и света.

В деня на избора за председател, проф. д.т.н. Албена Стоянова беше наградена от името на ректора, проф. Пламен Моллов по повод 70 годишнината на УХТ за дългогодишен принос за развитието му като модерен център на висшето образование в областта на хранителната наука, техника и технологии. Наградата беше връчена от зам.-ректора доц. д-р Христо Спасов.

Пред Управителния съвет на съюза, проф. д.т.н. Албена Стоянова беше кратка, но с искрено послание: „Благодаря за огромната чест към мен, към моя скромен принос за утвърждаване на УХТ като образователен и научен център през годините, за приятелствата, за възможността да отдам частица от себе си за тази голяма кауза за мен, каквато е Университетът по хранителни технологии“.

Прочетете още

Студентски информационен център
тел: +359 32 603 892
e-mail: student_info@uft-plovdiv.bg

Деловодство
тел: +359 32 603 712
e-mail: delovodstvo@uft-plovdiv.bg

Студентски информационен център
тел: +359 32 603 893
e-mail: student_info@uft-plovdiv.bg

Студентски общежития
тел: +359 32 603 891
e-mail: st_comm@uft-plovdiv.bg 

2021 © Университет по хранителни технологии – Пловдив. Всички права запазени.