Проф. д-р инж. Пламен Моллов е ректор на Университета по хранителни технологии /УХТ/ в Пловдив от началото на 2020 година. Роден е в Пловдив на 9 септември 1958 г. Завършва Висшия институт по хранително-вкусова промишленост през 1984 г. със специалност „Технология на животинските хранителни продукти, консервирането и общественото хранене“. Минава през всички научни нива и през 2009 г. защитава професура. За периода 1999 – 2016 г. ръководи катедра „Консервиране и хладилна технология“ в УХТ. 

Има редица специализации в България, Германия, Белгия, Холандия, Великобритания. Автор и съавтор е на многобройни книги и научни публикации в областта на храните. 

Два мандата е народен представител в 39-ото и 40-ото Народно събрание. Шест години ръководи Националната лозаро-винарска камара, след което две години е изпълнителен директор на Българска агенция по безопасност на храните.

– Проф. Моллов, за почти година на ректорския пост, какво се промени в УХТ?

– Промяна – това е думата на 2020 г. Светът около нас се промени пред очите ни и тази промяна засегна всички измерения на нашия живот – професионално и лично, емоционално и физически.

Удовлетворен съм, че независимо от трудностите, породени от пандемичната криза, заедно с моя екип успяхме да реализираме съществена част от управленската програма, с която бях избран за Ректор. Постигнахме изключително висока мобилизация на ресурсите и мотивация в работата, в резултат на което осигурихме спокойствие и сигурност за преподавателите и студентите. Бих искал да им благодаря сърдечно, както и на служителите от администрацията, за всеотдайната работа.

Заедно успяхме чрез активна публичната комуникация, организация на инициативи и събития да позиционираме УХТ  като образователен лидер в сферата на хранителната и индустрия и туризма.

– Как се отрази COVID-кризата на университета? Смятате ли, че работата на УХТ вече е много различна и това се дължи на пандемията?

– Да, без съмнение дигиталната трансформация в нашия университет вече е необратим процес… И това е в резултат от COVID-кризата. За всички колеги днес е абсолютно безспорно, че трябва да свикнем с дистанционното обучение в електронна среда, с разработването и прилагането на авангардни модели и методи за онлайн общуване със студентите, с внедряването на утвърдени софтуерни продукти във всяка управленска дейност.

– Кога ще започне обучението по програмата на OIV в УХТ?

– С Генералния секретар на OIV, г-н Пау Рока, сме в непрекъсната комуникация, а на експертно ниво се обсъждат съответно дизайнът и съдържанието на програмата Master of Science of Wine Management. Въпреки обективните обстоятелства, които забавят всички международни проекти, от наша страна има висока степен на готовност да стартираме през учебната 2021 – 2022 г.