Търсене
Close this search box.

Публикациите от Международната научна конференция “Хранителна наука, техника и технологии 2021” са индексирани в Web of Science

Публикувано от

Научните доклади, представени на Международната научна конференция “Хранителна наука, техника и технологии 2021” и публикувани в списанието BIO Web of Conferences (том 45, 2022), вече са индексирани в световната база данни Web of Science. Индексираните публикации са достъпни на следния линк: https://www.webofscience.com/wos/cabi/summary/38418044-d9da-4e30-9603-3d48ed002a07-733e643d/relevance/1 (достъпът може да се осъществи само през интернет-мрежата на УХТ).

Научните доклади, представени на Международната научна конференция “Хранителна наука, техника и технологии 2022” вече са представени за публикуване в списанието BIO Web of Conferences, като ще бъдат индексирани в Web of Science и Scopus.

Сътрудничеството на УХТ със списанието BIO Web of Conferences се осъществява с финансовата подкрепа на проект “Strengthening the research excellence and innovation capacity of UNIVERSITY OF FOOD TECHNOLOGIES – PLOVDIV, through the sustainable development of tailor-made food systems with programmable properties” (TaiMFoods), финансиран от Министерство на образованието и науката на Република България в рамките на НП “Европейски научни мрежи”.

 

Прочетете още

Студентски информационен център
тел: +359 32 603 892
e-mail: student_info@uft-plovdiv.bg

Деловодство
тел: +359 32 603 712
e-mail: delovodstvo@uft-plovdiv.bg

Студентски информационен център
тел: +359 32 603 893
e-mail: student_info@uft-plovdiv.bg

Студентски общежития
тел: +359 32 603 891
e-mail: st_comm@uft-plovdiv.bg 

2021 © Университет по хранителни технологии – Пловдив. Всички права запазени.