Сформиран е първият випуск от студенти, които ще се обучават в изнесения образователен център на Университета по хранителни технологии – Пловдив, който се помещава в част от сградата на Средно училище „Владимир Комаров“ във великотърновския квартал „Чолаковци“. С младите хора се срещнаха кметът на Старата столица Даниел Панов, заместник-ректорът по учебната дейност доц. д-р инж. Христо Спасов и университетски преподаватели. Студентите изразиха увереност, че с качественото обучение те ще се реализират още по-успешно в избраната от тях сфера. Студентите са както от Велико Търново, така и от съседни градове и области.

Водят се разговори с водещи компании в сферата на хранително-вкусовата промишленост в Старата столица за организиране на изнесени упражнения по специалностите, свързани с технологията на храните, кулинарното производство и др.

С образователния център на УХТ-Пловдив се оптимизира връзката и между училищното и висшето образование. Към специалностите вече има интерес от учениците както в СУ „Владимир Комаров“, така и в други училища.

Създаването на новата образователна институция е по инициатива на кмета Даниел Панов, подкрепена от ректора на УХТ проф. д-р инж. Пламен Моллов. Целта е повишаване на квалификацията на кадрите за сферата на леката и хранително-вкусовата промишленост и насърчаване за цялостното развитие на тези сектори, които са с висок приоритет и дял в местната икономика. Друга пряка полза е повишаването на предлагания във Велико Търново туристически продукт. Само в града развиват дейност над 800 обекта – заведения за хранене и развлечения, които са част от цялостния туристически продукт.

По същия модел през 2015 година бе създаден Филиал Велико Търново на Медицински университет „Д-р Параскев Стоянов“ /Варна/, който се развива успешно и подпомага местното здравеопазване.