Разпис на упражнения

Разпис на упражненията на зимен семестър за времето от 11.01 до 24.01.2020

 

Качени на 20.01.2020г.

ТЕХНИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

 

 Първи курс – бакалаври всички специалности
 Втори курс – бакалаври всички специалности
 Трети курс – бакалаври всички специалности
 Четвърти курс – бакалаври всички специалности
 Магистри 1 година + 2 години II курс за всички специалности
2 години  първи курс за всички специалности

 

ТЕХНОЛОГИЧЕН ФАКУЛТЕТ

Списък на задочни студенти 2 курс

Списък на задочни студенти 3 курс

Списък на задочни студенти 4 курс

 

 Първи курс – бакалаври всички специалности
 Втори курс – бакалаври всички специалности
 Трети курс – бакалаври всички специалности
 Четвърти курс – бакалаври всички специалности
 Магистри 1 година 2 години II курс за всички специалности
2 години първи курс за всички специалности

 

СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ

 

Първи курс – бакалаври всички специалности
Втори курс – бакалаври всички специалности
Трети курс – бакалаври всички специалности
Четвърти курс – бакалаври всички специалности
Магистри  1 година + 2 години II курс за всички специалности 

2 години първи курс за всички специалности