Разработки на нови технологии за хранене на войската и служителите от сигурността предвижда споразумение между НВУ „Васил Левски“ и на Университета по хранителни технологии в Пловдив.

В договора за сътрудничество, подписан днес в НВУ „Васил Левски“, е заложено партньорство между висшите училища в областта на войсковото хранене, разработване на нови научни подходи и учебни програми, съвместно обучение на студенти, обмен на преподаватели, посочи бригаден генерал Иван Маламов, началник на Военния университет.
Той припомни, че в университета от няколко години е въведено експериментално хранене на курсантите с продукти, които са доказали, че повишават имунитета на обучаемите.
Научен екип от Университета за хранителни технологии в Пловдив работи върху създаването на нови продукти, които след Ковид – пандемията могат да подобрят имунитета на хората, посочи ректорът на висшето училище проф. Пламен Моллов. Той уточни, че това са все още разработки, които не са публикувани, но са свързани с технологията и подготовката на храните – годност, качества, характеристика на веществата в тях.
След подписване на споразумението в НВУ започна научна конференция на тема „Логистиката и обществените системи“. Във форума присъствено и онлайн участват университетски преподаватели от България и от чужбина със 133 доклада в три секции – военна логистика, бизнес логистика и социална логистика.