Търсене
Close this search box.

РЕГИСТРАЦИЯ ЗА ПАРТНЬОРСКО СЪБИТИЕ ПО ХОРИЗОНТ ЕВРОПА, КЛЪСТЕР 6 „ХРАНИ, БИОИКОНОМИКА, ПРИРОДНИ РЕСУРСИ, СЕЛСКО СТОПАНСТВО И ОКОЛНА СРЕДА”

Публикувано от

Работната програма на Хоризонт Европа Клъстер 6 „Храни, биоикономика, природни ресурси, селско стопанство и околна среда” за 2023-2024г. се очаква да бъде публикувана през следващите няколко дни. Първите крайни срокове за подаване на проектни предложения се планират до края на месец март 2023 г. или сега е подходящото време за вашата институция или компания да започне изграждането на консорциум/и.

За да ви помогне да намерите подходящи партньори на консорциума/и за поканите за Клъстър 6 за 2023 г., мрежата от национални точки за контакт на Клъстър 6 на Хоризонт Европа, CARE4BIO, организира целодневно онлайн брокерско събитие на 19 декември 2022 г. (#CARE4BIOBrokerage). Безплатно е, но е необходима регистрация. Малко преди това, на 13 и 14 декември, ще се проведат информационните дни Cluster 6 Info Days на Клъстер 6 на Европейската комисия по Хоризонт Европа.

Брокерското събитие CARE4BIO се фокусира върху двустранни срещи между участници, интересуващи се от едни и същи теми. Партньорското събитие е насочено към широк спектър от заинтересовани страни, от компании (включително малки и средни предприятия), университети, изследователски организации и други заинтересовани страни от Европа и извън нея, които се стремят да споделят нови идеи за проекти и да намерят партньори за сътрудничество по Поканите на Хоризонт Европа Клъстер 6 за 2023г.

Регистрацията е отворена и силно се насърчава ранната регистрация. Профилите на регистрантите ще бъдат валидирани, за да се гарантира, че отговарят на определени стандарти за качество, с оглед на по-ефективното намиране на партньори. Обърнете внимание, че само субекти, регистрирани и валидирани до 15 декември (cob), могат да участват в събитието за партньорство на 19 декември. Независимо от това платформата за партньорство ще остане отворена до края на януари 2023 г. и през този период могат да се организират допълнителни срещи.

Моля, имайте предвид, че участието в събитието на 19 декември ще ви позволи да направите избор сред валидирани партньори с висококачествени партньорски профили. Затова силно ви препоръчваме да се регистрирате още за 19 декември!

За повече информация и регистрация посетете https://he-2023-cluster6.b2match.io/

Прочетете още

Студентски информационен център
тел: +359 32 603 892
e-mail: student_info@uft-plovdiv.bg

Деловодство
тел: +359 32 603 712
e-mail: delovodstvo@uft-plovdiv.bg

Студентски информационен център
тел: +359 32 603 893
e-mail: student_info@uft-plovdiv.bg

Студентски общежития
тел: +359 32 603 891
e-mail: st_comm@uft-plovdiv.bg 

2021 © Университет по хранителни технологии – Пловдив. Всички права запазени.