Търсене
Close this search box.

Резултати от гласуване за ФС на Технологичен факултет

Публикувано от

Уважаеми колеги, изборът за ФС на ТФ беше направен успешно след провеждане на 1-вия балотаж. Поради изчерпване на дневния ред на 1-вото заседание на ОС на ТФ, закривам заседанието.

Благодаря на всички за отговорното и експедитивно гласуване, благодаря и на избирателната комисия, на Зам.-председателя на ОС и Декана за точната и бърза работа!

Резултати от първо гласуване

Резултати от първи балотаж

Прочетете още

Студентски информационен център
тел: +359 32 603 892
e-mail: student_info@uft-plovdiv.bg

Деловодство
тел: +359 32 603 712
e-mail: delovodstvo@uft-plovdiv.bg

Студентски информационен център
тел: +359 32 603 893
e-mail: student_info@uft-plovdiv.bg

Студентски общежития
тел: +359 32 603 891
e-mail: st_comm@uft-plovdiv.bg 

2021 © Университет по хранителни технологии – Пловдив. Всички права запазени.