Търсене
Close this search box.

Резултати за определяне на допълнителни възнаграждения за научноизследователската дейност в УХТ

Публикувано от

Класиране на кандидатите за разпределяне на допълнителни възнаграждения за научноизследователска дейност за 2023 г.

Уважаеми колеги,

На свое заседание, проведено на 07.11.2022 г., комисията за определяне на размера на допълнителните възнаграждения за научноизследователска дейност  за 2023 г. (Заповед № 728/16.10.2023 г. на Ректора на УХТ) взе следните решения:

  1. Допуска за участие всички преподаватели, подали документи в срока по чл. 3, ал. 2 от „Правилник за определяне на допълнителни възнаграждения за научноизследователска дейност в УХТ-Пловдив“.
  2. Утвърждава класиране на преподаватели, съгласно таблица 1.

Съгласно чл. 3, ал. 4, т. 5 от Правилника в срок до 20.11.2023 г. ще бъдете уведомени на електронните си пощи за размера на допълнителните възнаграждения, определени от комисията, съгласно описаната в Правилника методика.

Протоколът от заседанието на комисията е на Ваше, разположение в ЦИПТТ (каб. 113 на бл. 1).

Допълнителните възнаграждения ще бъдат изплатени към трудовите възнаграждения за месец Декември 2023 г.

 

С уважение,

Комисия за определяне на допълнителни възнаграждения за научноизследователска дейност в УХТ-Пловдив

Класиране на кандидатите за участие в процедурата за определяне на допълнителни възнаграждения за научноизследователска дейност за 2023 г

 

Прочетете още

Студентски информационен център
тел: +359 32 603 892
e-mail: student_info@uft-plovdiv.bg

Деловодство
тел: +359 32 603 712
e-mail: delovodstvo@uft-plovdiv.bg

Студентски информационен център
тел: +359 32 603 893
e-mail: student_info@uft-plovdiv.bg

Студентски общежития
тел: +359 32 603 891
e-mail: st_comm@uft-plovdiv.bg 

2021 © Университет по хранителни технологии – Пловдив. Всички права запазени.