Търсене
Close this search box.

Ректорът проф. Галин Иванов: Инженерното образование се нуждае от сериозна подкрепа, за да не си внасяме инженери след десет години

Публикувано от

Как образователните и научните организации да преодолеят разликите с бизнеса обсъдиха на среща в Университета за хранителни технологии (УХТ) в Пловдив министърът на иновациите и растежа Милена Стойчева, фирми от Тракия икономическа зона (ТИЗ) и представители на висши училища в града.

                                                                                     снимка: Боян Ботев, БТАПредставителите на бизнеса заявиха, че отчитат като проблем изоставането на образователната система от техните потребности, както и липсата на синхрон между придобитите компетентности и търсенето на пазара на труда.

Като министерство сме заложили на икономическият растеж, който е свързан с иновации, както и на ясно припознаване на ролята и значимостта за добавяне на висока стойност към бизнес начинанията от страна на научните и образователните организации, посочи министър Стойчева.

Според ректора на УХТ проф. Галин Иванов, за да могат да бъдат внедрявани иновации са необходими добре подготвени инженери. Гладът на бизнеса за тези кадри е огромен, но дори и той да прояви по-голяма активност, основната роля си остава на държавата. Професорът посочи, че в ЕС средната издръжка за един студент е около 17 000 евро, първенец е Люксембург с над 55 000 евро, а у нас за инженерните специалности е малко над 1000 евро. Каквото и допълнително финансиране да осигуряват университетите, то трудно може да компенсира подкрепата на държавата.

За повече информация за събитието:

https://www.bta.bg/bg/news/bulgaria/regional-news/oblast-plovdiv/626057-kak-obrazovatelnite-i-nauchnite-organizatsii-da-preodoleyat-razlikite-s-biznesa-

Прочетете още

Студентски информационен център
тел: +359 32 603 892
e-mail: student_info@uft-plovdiv.bg

Деловодство
тел: +359 32 603 712
e-mail: delovodstvo@uft-plovdiv.bg

Студентски информационен център
тел: +359 32 603 893
e-mail: student_info@uft-plovdiv.bg

Студентски общежития
тел: +359 32 603 891
e-mail: st_comm@uft-plovdiv.bg 

2021 © Университет по хранителни технологии – Пловдив. Всички права запазени.