Търсене
Close this search box.

Ректорът проф. Галин Иванов оглави новия Център за компетентност

Публикувано от

Център за компетентност „Агрохранителни системи и биоикономика“ бе учреден в Университета по хранителни технологии (УХТ). В него се включиха 6 партньори на УХТ, на когото е поверена водещата роля. Това са Аграрният университет, Медицинският университет в Пловдив, Тракийският университет, Селскостопанската академия, Институтът за космически изследвания и технологии към БАН и Институтът за гората към БАН.

Избран беше и 7-членен Управителен съвет, на който председател стана ректорът проф. Галин Иванов.

Сдружението кандидатства за безвъзмездна финансова помощ по програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ 2021-2027 в размер на 23 161 145 лв., съобщи координаторът на проекта проф. Ангел Ангелов, ръководител на Центъра по качество и безопасност на храните към УХТ.

С концентрацията на научни знания и компетенции, на необходимата научна инфраструктура и научен потенциал в новосъздадения център за компетентност ще се провеждат изследвания, чрез които да се гарантира производството на качествени, безопасни и здравословни храни. Сдружението ще организира научни прояви и ще осъществява образователна дейност в подкрепа на иновациите в храните, устойчивото използване на биоресурсите и развитието на биоикономиката.

Прочетете още

Студентски информационен център
тел: +359 32 603 892
e-mail: student_info@uft-plovdiv.bg

Деловодство
тел: +359 32 603 712
e-mail: delovodstvo@uft-plovdiv.bg

Студентски информационен център
тел: +359 32 603 893
e-mail: student_info@uft-plovdiv.bg

Студентски общежития
тел: +359 32 603 891
e-mail: st_comm@uft-plovdiv.bg 

2021 © Университет по хранителни технологии – Пловдив. Всички права запазени.