Решения от Заседанието на АС на УХТ, проведено на 21.12.2021 г.