„Свързване на висшето образование и общността на зелената икономика“, онлайн събитие на 15.02.2022 г.

Youth and Education Alliance и Международната асоциация на университетите организират на 15.02.2022 г. онлайн събитие „Свързване на висшето образование и общността на зелената икономика“ (Connecting Education and the Green Economy Community).

Отправената покана е към всички заинтересовани от темата лица – преподаватели и изследователи, които се ангажират с уникалната и важна роля да помогнат за създаването на устойчиво бъдеще. Студентите се нуждаят от актуализирани знания и умения за намиране на решения както за климата, така и за други екологични предизвикателства, които ще доведат до по-устойчива икономика.

По време на мероприятието участниците ще имат възможността да се запознаят с глобалния документ „Глобални насоки за образование за зелени работни места“ (Global Guidance for Education on Green Jobs – https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/35070/GGEGJ.pdf), в който има съпътстващи ресурси за това как да бъдат подобрени учебните програми, стажовете, кариерното ориентиране и назначаването на работа.

Повече информация за самата онлайн среща и начина, по който може да се извърши регистрацията за нея ще откриете на следния линк: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_Ou3abhAAQnuIYQFDhjL6QA