Търсене
Close this search box.

Семинар за социалния диалог по проект SOLID в УХТ

Публикувано от

Университетът по хранителни технологии бе домакин на информационен семинар по проект SOLID, изпълняван от БТПП като водеща организация в партньорство с КТ „Подкрепа“ и Конфедерацията на работодателите в Норвегия – NHO с финансовата подкрепа на Норвежки финансов механизъм 2014-2021г. по програма „Социален диалог – достойни условия на труд“.

Проф. д.н. Галин Иванов, зам.-ректор на университета, приветства участниците и отбеляза тясното партньорство с БТПП за задълбочаване на връзката между бизнес, образование и научни изследвания.

Проф. д. н. Божидар Хаджиев, член на УС на БТПП, откри семинара и подчерта необходимостта от социален диалог за гарантиране на достойни условия на труд и живот.

Председателят на Националната транспортна камара Светла Русева обяви наградите в конкурса по екологично предприемачество за 2023 г. на името на инж. Койчо Русев. Отличени бяха второкурсниците от специалност „Биотехнологии“ Момчил Иванов и Даниел Пържанов, първокурсниците от специалност „Индустриален бизнес и предприемачество“ Иванка Нашкова, Никита Крачолов и Стоян Стоянов.

Семинарът продължи с представяне на добри практики. Хенрик Мюнте, от името на Конфедерацията на работодателите в Норвегия разказа за опита на неговата страна в областта на социалния диалог, особеностите на дистанционната работа по време на криза, както и съпътстващото законодателство и наредби, касаещи работата от разстояние, сигурността и безопасността на работното място.

Събитието завърши с презентация на Кирил Бинев, гл. експерт в КТ Подкрепа, който представи основните предизвикателства на пазара на труда в България по време на ковид-кризата.

В заключителната дискусия за постигане целите на социалния диалог в условията на дигитализация се включиха студенти и докторанти, представители на фирми, научни среди и местни организации.

Прочетете още

Студентски информационен център
тел: +359 32 603 892
e-mail: student_info@uft-plovdiv.bg

Деловодство
тел: +359 32 603 712
e-mail: delovodstvo@uft-plovdiv.bg

Студентски информационен център
тел: +359 32 603 893
e-mail: student_info@uft-plovdiv.bg

Студентски общежития
тел: +359 32 603 891
e-mail: st_comm@uft-plovdiv.bg 

2021 © Университет по хранителни технологии – Пловдив. Всички права запазени.