Търсене
Close this search box.

Симпозиумът за 70 г. УХТ привлече светила на науката

Публикувано от

Световно известни учени в областта на хранителната наука и технологии от Европа събра Международният научен симпозиум, посветен на 70 г. от създаването на Университета по хранителни технологии. Той бе на тема “Обучение и наука в УХТ – накъде през следващите 70 години?“.

Форумът бе открит от зам.-ректора по научната и международна  дейност проф. Галин Иванов в зала „Хоризонт“ във висшето училище. Сред неговите участници бяха: проф. Виторино Новело от Университета в Торино в Италия, президент на Европейската асоциация на винарските университети и вицепрезидент на Комисията по лозарство в Международната организация по лозата и виното (OIV); проф. Андреас Шибер от Университета в Бон, Германия; проф. Волфрам Шнекел от Университет Анхалт, Германия; проф. Мирослава Косткова от Силезийския университет в Опава, Чехия; проф. Киис Шипър от Университета AERES, Нидерландия и проф. Панайотис Сердарис от Университета на Западна Македония в Гърция.

За 70 г. в научното ноу-хау на УХТ са закодирани постиженията на няколко поколения учени и преподаватели, положили основите не само в българската, но и в световната хранителна индустрия, заяви в приветствието си ректорът проф. Пламен Моллов. Той изтъкна, че науката за храните винаги е била и ще бъде актуална тема в обществото, защото е пряко свързана с качеството на живот и със здравето на човека. В последните няколко години нараства ролята на нашия Alma mater alimentorum като научно-изследователски център, предлагащ иновативни решения на предизвикателствата пред хранителния сектор. Той изтъкна, че този симпозиум е кулминацията на тържественото отбелязване на 70-та годишнина от създаването на УХТ и ще вдъхнови с нови идеи поне за следващите 70 г.

В своята презентация проф. Шибер представи своите изследвания, правени в последните 20 години, с които показа как е възможно използването на полифенолите като натурални антимикробни агенти, предпазващи храните от разваляне и заместители на синтетичните консерванти.

На български език поздрави участниците в симпозиума проф. Шнекел и заяви, че е горд възпитаник на УХТ. Всички вие можете да се гордеете с вашия принос в науката и обучението на младите кадри, каза той. Професорът е бил студент и докторант в Университета по хранителни технологии, а през 2005 г. става „Доктор хонорис кауза на УХТ“.

Своето образование тук е получила и проф. Косткова, която също отправи своите благодарности на български език. Тогава в Чехия нямаше такава университетска специалност, обучението в УХТ ми даде широк поглед, а дипломата от Пловдив беше трамплин към практиката, заяви тя. Проф. Косткова подчерта, че наученото в УХТ много й е помогнало да бъдат създадени първите катедри в държавен университет в Чехия, където се изучават „Хотелиерство и гастрономия“ и „Туризъм“.

Проф. Панайотис Сердарис е защитил доктората си по икономика в УХТ.

Всички наши гости през годините са допринесли много за повишаване международния престиж на университета, затова ще бъдат отличени с почетния плакет „70 години УХТ“, каза проф. Иванов, преди да ги награди.  

Прочетете още

Студентски информационен център
тел: +359 32 603 892
e-mail: student_info@uft-plovdiv.bg

Деловодство
тел: +359 32 603 712
e-mail: delovodstvo@uft-plovdiv.bg

Студентски информационен център
тел: +359 32 603 893
e-mail: student_info@uft-plovdiv.bg

Студентски общежития
тел: +359 32 603 891
e-mail: st_comm@uft-plovdiv.bg 

2021 © Университет по хранителни технологии – Пловдив. Всички права запазени.