Търсене
Close this search box.

Стартира изпълнението на Национална програма „Млади учени и постдокторанти – 2“

Публикувано от

ЦЕНТЪР ЗА ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТИ И ТРАНСФЕР НА ТЕХНОЛОГИИ

Стартира изпълнението на

Национална програма „Млади учени и постдокторанти – 2“ към МОН

Специфична цел на МУПД-2 е привличане, задържане и развитие на висококвалифицирани МУ и ПД, чрез което да се постигне устойчиво възпроизвеждане на научния капацитет на национално ниво, да се осигури реинтеграция и реализация на млади и перспективни научни кадри, както и благоприятна среда за обмен на научни идеи. Крайната цел е създаване на ново поколение висококвалифицирани учени, провеждащи качествени научни изследвания, отговорни към обществото, и с резултати, подпомагащи изпълнението на НСРНИ. 

Правила и Насоки за кандидатстване може да намерите в интернет страницата на УХТ в меню „НАУКА“,

подменю „Национални програми“,

подменю НП „Млади учени и постдокторанти“.

Всички материали за кандидатстване се предават на хартиен и електронен носител, запечатани в непрозрачен плик с маркирано върху него име на кандидата и факултетната комисия в срок до

16:30 часа на 05.09.2022 г. в сектор „Деловодство“.

Прочетете още

Студентски информационен център
тел: +359 32 603 892
e-mail: student_info@uft-plovdiv.bg

Деловодство
тел: +359 32 603 712
e-mail: delovodstvo@uft-plovdiv.bg

Студентски информационен център
тел: +359 32 603 893
e-mail: student_info@uft-plovdiv.bg

Студентски общежития
тел: +359 32 603 891
e-mail: st_comm@uft-plovdiv.bg 

2021 © Университет по хранителни технологии – Пловдив. Всички права запазени.