Търсене
Close this search box.

СТАРТИРА ИЗПЪЛНЕНИТО НА ПРОЕКТ E-FOOD

Публикувано от

СТАРТИРА ИЗПЪЛНЕНИТО НА ПРОЕКТ E-FOOD

На 01.12.2022 г. в Университета по хранителни технологии – Пловдив стартира изпълнението на проекта „E-learning tools for Food technology and development education (E-Food)”, финансиран по ключова дейност 2 на програма Еразъм+. В проекта УХТ си партнира с Университет „Клод Бернар“ Лион, Франция, Университет „Лучиан Блага“, Сибиу, Румъния, Университета на Сарагоса, Испания, и Университета на Дебрецен, Унгария. Това съобщи координатора на проекта проф. д.н. Георги Костов – функционален декан по образователни програми и мобилност и преподавател в катедра „Технология на виното и пивото“.  Размерът на осигуреното финансиране по проекта е 250 000 евро.

Консорциумът по проекта си е поставил амбициозната задача да създаде образователни стандарти с цел уеднаквяване на учебните програми за обучение на студенти в областта на хранителните технологии. В рамките на този проект ще бъдат решени проблеми, които от години се наблюдават при реализирането на мобилности на студенти и преподаватели в рамките на програма Еразъм+. Освен разработването на стандарти за класическо обучение, партньорите по проекта предвиждат разработването на образователни стандарти и обучителни материали за т. нар. продължаващо обучение – реализиране на краткосрочни курсове под формата на специализации.

Проектът ще се реализира в три основни работи пакета и един пакет за управление на проекта. През първата година от изпълнението му стартира разработването на образователните стандарти, които ще поставят основата за създаването на образователни бази данни, съдържащи традиционни хранителни продукти, характерни за всяка една от страните партньори по проекта, суровини, процеси и иновации при производството на храни и напитки.

В дейностите по проекта ще се включат като участници водещи специалисти като проф. Рафаел Паган от Университета на Сарагоса, Испания, проф. Ендре Мате – Университет на Дебрецен, Унгария, доц. Йон Миронеску – Университет „Лучиан Блага“, доц. Паскал Дюпо – Университет „Клод Бернар“, Лион, Франция. Създаденият консорциум и мултидисциплинарен екип покрива широк спектър от направления – от технологиите за производство на храни, маркетинга, храненето.

В края на месец януари в Бург-ен-Брес, Франция ще се проведе първата присъствена среща на консорциума по проекта. До тогава екипът по проекта ще стартира разработването на интернет-страница и създаването на акаунти в социалните мрежи. През тази страници всички желаещи ще могат да се информират за дейностите по проекта, предстоящите събития, обучения на студенти и други.

Проектът е устойчиво продължение на дългогодишно сътрудничество между партньорите. В рамките на проект „Strengthening the research excellence and innovation capacity of University of Food Technologies – Plovdiv through the sustainable development of tailor-made food systems with programmable properties“, финансиран от Министерство на образованието и науката на Република България, УХТ, Университет „Клод Бернар“ и Университета на Сарагоса работят върху разработването на концепции за т.нар tailor-made храни. В периода 2016 – 2019 УХТ бе партньор с Университет „Лучиан Блага“, Университет „Клод Бернар“ и Университета на Дебрецен в проект „Knowledge triangle for food innovation by harnessing the tradition and assuring sustainability (KNOWinFOOD)“, финансиран по програма Еразъм+.

 

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията, съдържаща се в нея.

Проект №: 2022-1-BG01-KA220-HED-000085089

 

Прочетете още

Студентски информационен център
тел: +359 32 603 892
e-mail: student_info@uft-plovdiv.bg

Деловодство
тел: +359 32 603 712
e-mail: delovodstvo@uft-plovdiv.bg

Студентски информационен център
тел: +359 32 603 893
e-mail: student_info@uft-plovdiv.bg

Студентски общежития
тел: +359 32 603 891
e-mail: st_comm@uft-plovdiv.bg 

2021 © Университет по хранителни технологии – Пловдив. Всички права запазени.