Стартира конкурсът за проектни предложения по компонент MAPS (Многостранни академични проекти)

Публикувано от

На 02 април, 2024 г. стартира конкурсът за проектни предложения по компонент MAPS (Многостранни академични проекти) на съвместната програма за научни изследвания, част от Споразумението.

Във връзка с конкурса, на 11 април 2024 г. от 15:00 ч. Швейцарската национална научна фондация организира уебинар за заинтересовани учени и организации от шестте страни-партньори, които участват в компонента MAPS: България, Хърватска, Унгария, Полша, Румъния и Швейцария. Можете да се включите в уебинара от тук.

Официалната покана, заедно с цялата необходима информация за конкурса може да намерите на сайта на Швейцарската национална научна фондация (SNSF), както и прикачена към този имейл.

*В Приложение 2, стр. 16-17, от документа с условията на конкурса (Call document) са посочени специфичните изисквания за българските кандидати.

С цел улеснение при намиране на партньори за многостранните проекти, може да използвате онлайн платформа, разработена от румънска страна

Министерството на образованието и науката предвижда да организира и информационен ден за конкурса MAPS, за което ще бъдете допълнително информирани.  

За повече информация и при допълнителни въпроси може да се обръщате към г-жа Зорница Георгиева – z_georgieva@mon.bg и г-жа Искра Йошовска – i.yoshovska@mon.bg.  

 

 

Прочетете още