Търсене
Close this search box.

Стипендиантска програма на Словашката република за учебната 2023/2024 година

Публикувано от

Правителството на Словашката република открива  Националната стипендиантска програма   за академичната 2023/2024г. Програмата има за цел да подкрепи мобилността на чуждестранните студенти, докторанти, преподаватели във висшите училища, научни работници, както и да стимулира техния престой в словашки висши училища и научноизследователски институти.

Крайничт срок за подаване на заявките за участие е 30 април 2023г..

Кандидатите подават молбите си онлайн на адрес: https://www.scholarships.sk/.

Подробна информация , свързана с програмата, може да намерите на интернет страницата: https://www.scholarships.sk/en/main/programme-terms-and-conditions/foreign-applicants

Прочетете още

Студентски информационен център
тел: +359 32 603 892
e-mail: student_info@uft-plovdiv.bg

Деловодство
тел: +359 32 603 712
e-mail: delovodstvo@uft-plovdiv.bg

Студентски информационен център
тел: +359 32 603 893
e-mail: student_info@uft-plovdiv.bg

Студентски общежития
тел: +359 32 603 891
e-mail: st_comm@uft-plovdiv.bg 

2021 © Университет по хранителни технологии – Пловдив. Всички права запазени.