Стипендиантска програма BGF на френското правителство – подаване на документи до 29 април 2022 г.