ОБРАЗОВАТЕЛНО – КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН “БАКАЛАВЪР” 

 УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ НА СПЕЦИАЛНОСТИТЕ В

СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ

       СпециалностУчебни програма
ХОТЕЛИЕРСТВО И РЕСТОРАНТЬОРСТВОАНОТАЦИИ
ХРАНЕНЕ И ТУРИЗЪМАНОТАЦИИ
ХРАНИ,ХРАНЕНЕ И ДИЕТЕТИКААНОТАЦИИ
ИНДУСТРИАЛЕН БИЗНЕС И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОАНОТАЦИИ
ИКОНОМИКА НА ХРАНИТЕЛНАТА ИНДУСТРИЯАНОТАЦИИ
ИНДУСТРИАЛЕН МЕНИДЖМЪНТАНОТАЦИИ
ИКОНОМИКА НА ТУРИСТИЧЕСКАТА ИНДУСТРИЯАНОТАЦИИ
КЕТЪРИНГАНОТАЦИИ
ТУРИЗЪМАНОТАЦИИ
 НАИМЕНОВАНИЕ НА СПЕЦИАЛНОСТТАФорма на обучение  Учебни програми
“ИКОНОМИКА НА ТУРИСТИЧЕСКАТА  ИНДУСТРИЯ”РЕДОВНА, ЗАДОЧНА, ДИСТАНЦИОННААНОТАЦИИ
„ИКОНОМИКА НА ХРАНИТЕЛНАТА  ИНДУСТРИЯ”РЕДОВНА, ЗАДОЧНА, ДИСТАНЦИОННААНОТАЦИИ
 НАИМЕНОВАНИЕ НА СПЕЦИАЛНОСТТАФорма на обучение  Учебни програми
“ИНДУСТРИАЛЕН БИЗНЕС И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО”
РЕДОВНА, ЗАДОЧНА, ДИСТАНЦИОННААНОТАЦИИ
“ХРАНЕНЕ И ТУРИЗЪМ”
РЕДОВНА, ЗАДОЧНА, ДИСТАНЦИОННА АНОТАЦИИ
„ИКОНОМИКА НА ХРАНИТЕЛНАТА  ИНДУСТРИЯ”РЕДОВНА, ЗАДОЧНА, ДИСТАНЦИОННААНОТАЦИИ
ИКОНОМИКА НА ТУРИСТИЧЕСКАТА  ИНДУСТРИЯРЕДОВНА, ЗАДОЧНА, ДИСТАНЦИОННААНОТАЦИИ
 НАИМЕНОВАНИЕ НА СПЕЦИАЛНОСТТАФорма на обучение Учебни програми
“ТУРИЗЪМ”
РЕДОВНА, ЗАДОЧНА, ДИСТАНЦИОННААНОТАЦИИ
“ХОТЕЛИЕРСТВО И РЕСТОРАНТЬОРСТВО”РЕДОВНА, ЗАДОЧНА, ДИСТАНЦИОННААНОТАЦИИ
“КЕТЪРИНГ”
РЕДОВНА, ЗАДОЧНА, ДИСТАНЦИОННА АНОТАЦИИ
“ХРАНИ, ХРАНЕНЕ И ДИЕТЕТИКА”
РЕДОВНА, ЗАДОЧНА, ДИСТАНЦИОННА АНОТАЦИИ
„ИНДУСТРИАЛЕН МЕНИДЖМЪНТ”
РЕДОВНА, ЗАДОЧНА, ДИСТАНЦИОННА АНОТАЦИИ
„ИКОНОМИКА НА ХРАНИТЕЛНАТА  ИНДУСТРИЯ”РЕДОВНА, ЗАДОЧНА, ДИСТАНЦИОННААНОТАЦИИ
ИКОНОМИКА НА ТУРИСТИЧЕСКАТА  ИНДУСТРИЯ
РЕДОВНА, ЗАДОЧНА, ДИСТАНЦИОННААНОТАЦИИ