ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН “МАГИСТЪР” 

НА СПЕЦИАЛНОСТИТЕ В СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ 

        СпециалностСрок на обучениеУчебни програми
УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИЯ КАПИТАЛЕдна годинаДве годиниАНОТАЦИИ
БИЗНЕС ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИЕдна годинаДве годиниАНОТАЦИИ
ЕКОЛОГИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА В ХРАНИТЕЛНАТА ИНДУСТРИЯЕдна годинаДве годиниАНОТАЦИИ
ХРАНИ, ХРАНЕНЕ И ДИЕТЕТИКАЕдна годинаДве годиниАНОТАЦИИ
ИКОНОМИКА НА ХРАНИТЕЛНАТА ИНДУСТРИЯЕдна годинаДве годиниАНОТАЦИИ
ИНДУСТРИАЛЕН МЕНИДЖМЪНТЕдна годинаДве годиниАНОТАЦИИ
ИКОНОМИКА НА ТУРИСТИЧЕСКАТА ИНДУСТРИЯЕдна годинаДве годиниАНОТАЦИИ
КЕТЪРИНГЕдна годинаДве годиниАНОТАЦИИ
КОРПОРАТИВЕН БИЗНЕС И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОЕдна годинаДве годиниАНОТАЦИИ
МЕНИДЖМЪНТ В ХОТЕЛИЕРСТВОТО И РЕСТОРАНТЬОРСТВОТОЕдна годинаДве годиниАНОТАЦИИ
ТУРИЗЪМЕдна годинаДве годиниАНОТАЦИИ
        СпециалностСрок на обучениеУчебни програми
УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИЯ КАПИТАЛЕдна годинаДве годиниАНОТАЦИИ
БИЗНЕС ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИЕдна годинаДве годиниАНОТАЦИИ
ЕКОЛОГИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА В ХРАНИТЕЛНАТА ИНДУСТРИЯЕдна годинаДве годиниАНОТАЦИИ
ХРАНИ, ХРАНЕНЕ И ДИЕТЕТИКАЕдна годинаДве годиниАНОТАЦИИ
ИКОНОМИКА НА ХРАНИТЕЛНАТА ИНДУСТРИЯЕдна годинаДве годиниАНОТАЦИИ
ИНДУСТРИАЛЕН МЕНИДЖМЪНТЕдна годинаДве годиниАНОТАЦИИ
ИКОНОМИКА НА ТУРИСТИЧЕСКАТА ИНДУСТРИЯЕдна годинаДве годиниАНОТАЦИИ
КЕТЪРИНГЕдна годинаДве годиниАНОТАЦИИ
КОРПОРАТИВЕН БИЗНЕС И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОЕдна годинаДве годиниАНОТАЦИИ
МЕНИДЖМЪНТ В ХОТЕЛИЕРСТВОТО И РЕСТОРАНТЬОРСТВОТОЕдна годинаДве годиниАНОТАЦИИ
ТУРИЗЪМЕдна годинаДве годиниАНОТАЦИИ
НАИМЕНОВАНИЕ НА СПЕЦИАЛНОСТТА

 

Форма на обучение: РЕДОВНА, ЗАДОЧНА, ДИСТАНЦИОННА

Срок на обучение: 
линк към учебния план
3.8. Икономика  Учебни програми
Икономика на туристическата индустрияЕдна годинаДве години Анотации
Корпоративен бизнес и предприемачествоЕдна годинаДве годиниАнотации
Икономика на хранителната индустрияЕдна годинаДве години Анотации
Бизнес информационни технологииЕдна годинаДве години Анотации
НАИМЕНОВАНИЕ НА СПЕЦИАЛНОСТТА


Форма на обучение: РЕДОВНА, ЗАДОЧНА, ДИСТАНЦИОННА
Срок на обучение:
    
5.12. Хранителни технологии   
Храни, хранене и диететикаЕдна годинаДве години Анотации
    
3.8. Икономика   
Икономика на хранителната индустрияЕдна годинаДве годиниАнотации
Бизнес информационни технологииЕдна годинаДве годиниАнотации 

 

НАИМЕНОВАНИЕ НА СПЕЦИАЛНОСТТА

 

Форма на обучение: РЕДОВНА, ЗАДОЧНА, ДИСТАНЦИОННА

Срок на обучение: 
линк към учебния план
3.8. Икономика  Учебни програми
Икономика на хранителната индустрияЕдна годинаДве години Анотации
Икономика на туристическата индустрияЕдна годинаДве години Анотации
Корпоративен бизнес и предприемачествоЕдна годинаДве години Анотации
Бизнес информационни технологииЕдна годинаДве години Анотации
3.9. Туризъм   
ТуризъмЕдна годинаДве годиниАнотации
 5.13Общо инженерство   
Индустриален мениджмънтЕдна годинаДве години 
Мениджмънт в хотелиерството и ресторантьорствотоЕдна годинаДве години 
 5.12. Хранителни технологии   
КетърингЕдна годинаДве години 
Екология и опазване на околната среда в хранителната индустрияЕдна годинаДве години
НАИМЕНОВАНИЕ НА СПЕЦИАЛНОСТТА


Форма на обучение: РЕДОВНА, ЗАДОЧНА, ДИСТАНЦИОННА
Срок на обучение:
    
5.12. Хранителни технологии   
Кетъринг Две години 
    
3.8. Икономика   
Икономика на хранителната индустрияЕдна годинаДве годиниАнотации
Бизнес информационни технологииЕдна годинаДве години